News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 22.03.2019 – 29.03.2019

-Ordin nr. 819 al A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 223/22.03.2019);
-Ordin nr. 97/1332 al M.A.D.R. și al M.D.R.A.P. privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană (M.O. nr. 224/22.03.2019);
-Ordin nr. 3177/660 al M.E.N. și al M.M.J.S. privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România (M.O. nr. 238/28.03.2019);
-Ordin nr. 212 al M.A.D.R. privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de legume (M.O. nr. 238/28.03.2019);