News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 29.03.2019 – 04.04.2019

-Ordin nr. 42 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activităţii de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de reglementare, şi de aprobare a preţurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2019, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 219/2018 (M.O. nr. 244/29.03.2019);
-O.U.G. nr. 19 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 245/29.03.2019);
-Hotărârea nr. 174 pentru modificarea unor acte normative din domeniul activităţii de îmbunătăţiri funciare (M.O. nr. 257/03.04.2019);