News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 11.04.2019 – 19.04.2019

-Ordin nr. 11 emis de CNCAC pentru aprobarea Normelor privind cerințele de securitate radiologică la depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive (M.O. nr. 278/11.04.2019);
-Hotărâre nr. 213 pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 282/12.04.2019);
-Ordinul nr. 324 emis de M. Mediului pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu (M.O. nr. 283/12.04.2019);
-Ordinul nr. 942 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creanţelor bugetare datorate de debitorii aflaţi în procedura insolvenţei (M.O. nr. 285/15.04.2019);
-O.U.G. nr. 21 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (M.O. nr. 289/16.04.2019);
-Ordin nr. 2023/172 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1-10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene (M.O. nr. 294/16.04.2019);
-Legea nr. 60 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 296/17.04.2019);
-Ordin nr. 267 emis de MDAR pentru aprobarea condițiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanțării, precum și a modalităților de verificare și control pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii (M.O. nr. 298/18.04.2019);
-Ordin 3870 emis de MEN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.005/2014 (M.O. nr. 301/18.04.2019);
-Ordin nr. 1086 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 303/18.04.2019);
-Ordin nr. 269 emis de M. Mediului si Procedura privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenţei de raportare către Registrul naţional al producătorilor, precum şi a modului de evidenţă şi de raportare a informaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi la art. 27 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.O. nr. 305/19.04.2019);