News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 19.04.2019 – 25.04.2019

-Ordin nr. 635/1348 emis de M.M.J.S. și I.N.S privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 308/19.04.2019);
-O.U.G. nr. 25 privind protecţia know - how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate care constituie secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 309/19.04.2019);
- Legea nr. 66 privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor" (M.O. nr. 311/22.04.2019);
-Hotărâre nr. 239 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental "gROwth - Investim în copii, investim în viitor"(M.O. nr. 314/22.04.2019);
-Ordin nr. 2238 privind modalitatea de acordare a finanţării pe bază de sume forfetare şi pe bază de bareme standard de costuri unitare pentru deplasări în cadrul proiectelor finanţate prin Programul RO - CULTURA derulat în cadrul Mecanismul financiar SEE 2014 - 2021(M.O. nr. 315/23.04.2019);
-Ordin nr. 116 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea entităţilor care desfăşoară activităţi de producţie în domeniul TEMPEST - INFOSEC 15 (M.O. nr. 317/23.04.2019);
-Legea nr. 70 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2018 privind implementarea Programului guvernamental "INVESTEŞTE ÎN TINE" (M.O. nr. 318/23.04.2019);