News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 24.04.2019 – 03.05.2019

-Lege nr. 71 privind societăţile mutuale de asigurare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 323/24.04.2019);
-Lege nr. 80 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020 (M.O. nr. 331/02.05.2019);
-Lege nr. 82 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2018 privind gestionarea fondurilor externe nerambursabile acordate României prin Cadrul financiar multianual 2014 - 2020, domeniul Afaceri interne (M.O. nr. 331/02.05.2019);
-Lege nr. 83 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2018 pentru reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare (M.O. nr. 331/02.05.2019);
-Lege nr. 79 privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc (M.O. nr. 332/02.05.2019);
-Lege nr. 75 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991(M.O. nr. 333/02.05.2019);
-Hotărâre nr. 262 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi (M.O. nr. 333/02.05.2019);
-Lege nr. 84 pentru modificarea Legii nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice (M.O. nr. 335/02.05.2019);
-Ordin nr. 613 emis de M.A.P. privind modificarea Regulamentului de atestare a producătorilor din industria mobilei, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 946/2018 (M.O. nr. 336/03.05.2019);
-Lege nr. 88 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului (M.O. nr. 340/03.05.2019);