News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 23.10.2014 –31.10.2014

1.    Lege privind aprobarea OUG nr. 29/2014 pentru  modificarea și completarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență  
2.    Ordin nr. 1.063 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 „Dezvoltarea carierei didactice” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 1.3. a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 „Firme de exercițiu pentru elevi” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 2.1. a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 „Romania Start up” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 3.1. și a schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru antreprenori” finanțate prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 3.1.  (M.O. nr.  773/23.1o.2014)
3.    Ordin nr. 1.064 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului – cadru de implementare a POS DRU 2007 – 2013 (M.O. nr.  771/23.1o.2014)
4.    Lege nr. 151 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobilitare necotate (M.O. nr.  774/24.1o.2014)
5.    Ordin nr. 1.086 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi” aferent axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, domeniul major de intervenție 1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, operațiunea 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderi din cadrul POS CCE și a cererii de propuneri de proiecte aferente (M.O. nr.  777/24.1o.2014)
6.    Ordin nr. 1.612/1.437/1.028 al ministrului mediului și schimbărilor climaterice, al ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.415/3.399/2008 privind aprobarea listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului operațional sectorial „Mediu” 2007 – 2013 (M.O. nr.  783/28.1o.2014)
7.    Ordin nr. 1.212 al ministrului economiei privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Finanțarea proiectelor din Programul Eficiență energetică (RO05) din cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009 - 2014 (M.O. nr.  786/29.1o.2014)
8.    HG nr. 929 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014 – 2020 (M.O. nr.  785/28.1o.2014)