News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 06.06.2019 – 14.06.2019

-Ordinul nr. 3894/823 al M.E.N. și M.M.J.S. pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă (M.O. nr. 465/10.06.2019);
-Ordinul nr. 1764 al A.N.C.P.I. privind aprobarea termenelor de eliberare a documentelor şi datelor rezultate din furnizarea serviciilor de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordinate (M.O. nr. 466/10.06.2019);
-Ordinul nr. 4007 al M.E.N. privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) (M.O. nr. 466/10.06.2019);
-Ordinul nr. 1369 al M.F.P. pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică (M.O. nr. 479/12.06.2019);
-Ordinul nr. 341 al M.A.D.R. privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare - dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2019 - 2022, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - ADER 2022"(M.O. nr. 479/12.06.2019);
-Ordinul nr. 766/62 al M.T. și al M.A.I. pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi al ministrului afacerilor interne nr. 647/127/2016 privind introducerea restricţiei de circulaţie pentru vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 7,5 tone, altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul naţional DN1 (E60), sectorul Bucureşti - Ploieşti - Braşov" (M.O. nr. 480/12.06.2019);
-Ordinul nr. 553 al M.C.S.I. privind reglementarea procedurii de avizare a instrumentelor de plată electronică cu acces la distanţă (M.O. nr. 485/14.06.2019);
-Ordinul nr. 918 al M.T. pentru completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestaţiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. (M.O. nr. 488/14.06.2019);