News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 18.07.2019 – 25.07.2019

-Ordin nr. 1888 al M.F.P. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr. 592/18.07.2019);
-Ordin nr. 2493 al M.F.P. pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor prevederi contabile (M.O. nr. 596/19.07.2019);
-Lege nr. 142 privind modificarea şi completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocet (M.O. nr. 598/19.07.2019);
-Ordin nr. 1960 al M.F.P. pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 "Conţinutul cererii de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate acesteia" şi a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 (M.O. nr. 600/22.07.2019);
-Ordin nr. 233 al C.N.S.P. privind stabilirea structurii planului de investiţii şi a listei documentelor justificative în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare (M.O. nr. 602/22.07.2019);
-Ordin nr. 232 al C.N.S.P. pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate în funcţie de importanţa economică a investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare (M.O. nr. 602/22.07.2019);
-Ordin nr. 406 al M.A.D.R. privind modificarea şi completarea anexelor la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 83/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar (M.O. nr. 615/25.07.2019);