News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 11.10.2019 – 17.10.2019

-Ordin nr. 1439 al M.M.A.C.A. pentru modificarea Ordinului ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.229/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului UNCTAD/EMPRETEC - România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (M.O. nr. 833/14.10.2019);
-Ordin nr. 1333 al M.T. privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 181/2008 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile de montare, reparare şi verificare a tahografelor şi a limitatoarelor de viteză, precum şi de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară astfel de activităţi - RNTR 8 (M.O. nr. 835/15.10.2019);
-Lege nr. 182 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2017 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (M.O. nr. 838/15.10.2019);
-Lege nr. 183 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2019 privind stabilirea unor măsuri privind finanţarea investiţiilor în turism şi modificarea unor acte normative (M.O. nr. 838/15.10.2019);
-Ordin nr. 195 al A.N.R.E pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (M.O. nr. 841/16.10.2019);
-Ordin nr. 874 al A.N.R.E. pentru modificarea unor acte normative din domeniul turismului energie (M.O. nr. 845/17.10.2019);