News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 18.10.2019 – 07.11.2019

-Lege nr. 193 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii (M.O. nr. 873/30.10.2019);
-Hotărâre nr. 773 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie (M.O. nr. 881/01.11.2019);
-Ordin nr. 1478 al M.M.C.A. privind aprobarea înfiinţării Registrului naţional de franciză şi a Normelor metodologice privind modul de organizare şi funcţionare a Registrului naţional de franciză (M.O. nr. 892/05.11.2019);
-Ordin nr. 2862 al M.F.P. pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr. 897/06.11.2019);
-O.U.G. nr. 68 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 898/06.11.2019);