News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 14.11.2019 – 21.11.2019

-Ordin nr. 201 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016 (M.O. nr. 916/13.11.2019);
-Lege nr. 215 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 921/14.11.2019);
-Ordin nr. 203 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018 (M.O. nr. 924/15.11.2019);
-Lege nr. 219 pentru modificarea şi completarea art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului (M.O. nr. 925/15.11.2019);
-Lege nr. 220 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul protecţiei mediului (M.O. nr. 926/18.11.2019);