News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României în intervalul 27.03.2020 – 04.04.2020. 

 

-ORDIN nr. 502/417 al M.S și C.N.A.S.pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017(M.O. nr. 253/27.03.2020);

-Ordinul nr. 816 al M.F.P. pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor, precum și a modelului și conținutului formularului "Declarație de înregistrare a contractelor de fiducie"(M.O. nr. 255/27.03.2020);

-Ordinul nr. 803 al M.E.E.M.A. privind stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (M.O. nr. 256/27.03.2020);

-Ordonanța militară nr. 4 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (M.O. nr. 257/29.03.2020);

-Legea nr. 27 privind limba semnelor române (M.O. nr. 258/30.03.2020);

-O.U.G. nr. 33 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative (M.O. nr. 260/30.03.2020);

-O.U.G. nr. 32 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (M.O. nr. 260/30.03.2020);

-O.U.G. nr. 37 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori (M.O.nr. 261/30.03.2020);

-Ordonanța militară nr. 5 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (M.O. nr. 262/31.03.2020);

-Ordonanța militară nr. 6 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava (M.O. nr. 262/31.03.2020);

-Ordinul nr. 56 al M.A.I. privind desemnarea personalului competent să constate contravenții și să aplice sancțiuni contravenționale pe perioada stării de urgență pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (M.O. nr. 264/31.03.2020);

-Ordinul nr. 346 al A.N.O.F.M. privind aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ (M.O. nr. 265/31.03.2020);

-Ordinul nr. 342 al A.N.O.F.M. privind modificarea și completarea Procedurii de primire și de soluționare a cererilor de loc de muncă sau indemnizație de șomaj, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 85/2002 (M.O. nr. 266/31.03.2020);

-OU.G. nr. 34 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (M.O. nr. 268/31.03.2020);

-Ordinul nr. 741 al M.M.P.S. pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (M.O. nr. 269/31.03.2020);

-Hotărâre nr. 248 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate" pentru anul 2020 (M.O. nr. 272/01.04.2020);

-Lege nr. 28 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare (M.O. nr. 274/01.04.2020);

-Ordin nr. 65 al A.N.R.E. privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (M.O. nr. 274/01.04.2020);

-Ordin nr. 822 al M.E.E.M.A. entru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS - CoV – 2 (M.O. nr. 275/02.04.2020);

-O.U.G. nr. 42 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 (M.O. nr. 283/04.04.2020);

-Ordinul nr. 568 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2 (M.O. nr. 284/04.04.2020);

 -Ordonanța militară nr. 7 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (M.O. nr. 284/04.04.2020);