News CCI Brasov

Competitorii au răspândit informații false despre activitatea voastră și v-au creat prejudicii?

(0 voturi)
Competitorii au răspândit informații false despre activitatea voastră și v-au creat prejudicii?

Iată cum i-ați putea reclama!


Firmele care au suferit prejudicii din cauza unor practici de concurență neloială ar putea sesiza Consiliul Concurenței în legătură cu acest lucru. Mai exact, dacă au fost răspândite informații false despre activitatea acestora sau dacă un fost sau actual salariat al lor s-a folosit de secrete comerciale pentru a deturna clientela, atunci firmele prejudiciate ar putea reclama la Consiliul Concurenței aceste fapte. Pașii care trebuie urmați sunt cuprinși într-un proiect de act normativ, lansat recent în dezbatere publică de Consiliul Concurenței.
 
OG nr. 12/2014, care a modificat și completat Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale și care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 586 din 6 august 2014, a redefinit actele și faptele de concurență neloială ca fiind practici de concurență neloială și le-a clasificat în trei categorii. Mai exact, dispozițiile care au intrat în vigoare pe 5 septembrie 2014 interzic următoarele practici de concurență neloială:
•    denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o întreprindere sau reprezentantul/angajatul sau de informații care nu corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;
•    deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al sau ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva întreprindere a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției acestora și a căror dezvăluire poate dauna intereselor acelei întreprinderi;
•    orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.
 
De asemenea, denigrarea competitorilor și deturnarea clientelei constituie contravenții, așa încât persoanele care vor săvârși aceste fapte vor fi sancționate cu amenzi de la 5.000 la 50.000 de lei (în cazul persoanelor juridice) și de la 1.000 și 5.000 de lei (în cazul persoanelor fizice).
 
Faptele de concurență neloială sunt sancționate în conformitate cu Regulamentului din 13 noiembrie 2012, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr.1098/2012, din Monitorul Oficial nr. 818 din 5 decembrie 2012. Însă având în vedere modificările intrate în vigoare pe 5 septembrie 2014, acest document nu mai corespunde cu legislația actuală. Așa încât, documentul urmează să fie abrogat și înlocuit.
 
În acest sens, Consiliul Concurenței a lansat recent în dezbatere publică pe pagina sa internet un proiect de regulament privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială, care urmează să înlocuiască actualul regulament.
 
Printre principalele noutăți cuprinse în proiectul de act normativ se numără formularul de sesizare a practicilor de concurență neloială, condițiile de admisibilitate a sesizării, asigurarea confidențialității datelor și informațiilor în ceea ce privește dosarul cauzei, acestea neputând fi făcute publice sau comunicate până la finalizarea cercetării, respectiv a deciziilor emise de către Consiliului Concurenței.
 
Reclamarea practicilor de concurență neloială s-ar putea realiza prin depunerea unui formular de sesizare
 
O firmă care a fost prejudiciată de către o altă firmă, competitoare, care a răspândit informații false despre activitatea sa (denigrarea competitorilor) sau de către un fost sau actual salariat care a folosit secretele comerciale ale firmei pentru a deturna clientela acesteia va putea să reclame aceste lucruri la Consiliul Concurenței. Astfel, firma prejudiciată urmează să depună la Consiliul Concurenței un formular privind sesizarea unei posibile practici de concurență neloială, se menționează în proiectul de act normativ.
 
Conform documentului citat, formularul va conține informații privind autorul sesizării, respectiv datele complete de identificare, sediul/domiciliul, CUI/CNP, informații privind interesul legitim al autorului sesizării și informații privind persoana fizică/juridică al cărei comportament constituie obiectul sesizării.
 
De asemenea, formularul de sesizare va cuprinde detalii privind presupusa practică de concurență neloială:
•    modul și mijloacele de săvârșire a faptei;
•    scopul urmărit,
•    împrejurările în care a fost săvârșită fapta,
•    urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce materializată în existența unui eventual prejudiciu,
•    elemente care definesc gradul de pericol social;
•    piața pe care a fost săvârșită practica de concurență neloială în vederea stabilirii importanței sectorului economic în ansamblul economiei naționale cu descrierea succintă a sectorului în care desfășoară activitate părțile implicate precum și a dimensiunii pieței afectate – locală/națională;
•    durata practicii;
•    număr de întreprinderi implicate;
•    număr de consumatori potențial afectați.
În plus, pe lângă formularul de sesizare, firma prejudiciată urmează să depună și documente care probează existența posibilei practici de concurență neloială, având în vedere faptul că autorii sesizărilor au obligația să furnizeze elemente de proba atât în legătură cu posibila practică de concurență neloială, cât și cu riscul producerii unui prejudiciu, se menționează în reglementările aflate în dezbatere publică.
 
Documentul citat stabilește că în formularul de sesizare ar putea fi necesare și informații furnizate de către autorul sesizării considerate ca fiind confidențiale.
 
Conform dispozițiilor propuse de Consiliul Concurenței, ar putea depune sesizări privind o posibilă practică de concurență neloială doar persoanele fizice sau juridice care demonstrează un interes legitim direct sau indirect. Consiliul Concurenței va fi îndreptățit să nu dea curs sesizării unei persoane fizice sau juridice care nu poate demonstra un interes legitim. Totodată, instituția va putea verifica, în orice etapă a procedurii, dacă este îndeplinită sau nu această condiție.
 
În urma sesizărilor ar putea fi declanșate cercetări aprofundate
 
Sesizarea urmează să devină efectivă la data la care a fost înregistrată la Consiliul Concurenței, cu excepția cazurilor în care se constată că informațiile cuprinse în formularul de sesizare sunt incorecte și/sau incomplete, se menționează în proiectul de act normativ. Mai departe, Consiliul Concurenței va comunica autorului sesizării data la care sesizarea a devenit efectivă, respectiv data depunerii informațiilor și documentelor solicitate.
 
Potrivit dispozițiilor aflate în dezbatere publică, sesizarea referitoare la existența unei posibile practici de concurență neloială care a devenit efectivă va fi analizată în termen de 30 de zile de la această dată, urmând a se decide fie respingerea acesteia, fie declanșarea unei cercetări aprofundate, în cazul în care analiza preliminară a datelor și informațiilor a condus la concluzia că efectele posibilei practici de concurență neloială nu sunt minore.
 
În timpul cercetării aprofundate, inspectorii de concurență ar putea să solicită părților implicate, persoane fizice și juridice, informațiile și documentele care le sunt necesare, ar putea lua declarații oricărei persoane fizice care consimte la acest lucru și ar putea efectua inspecții, însă numai dacă există indicii că pot fi găsite documente sau pot fi obținute informații considerate necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor legale.
 
Termenul de soluționare a sesizărilor referitoare la practici de concurență neloială pentru care autoritatea de concurență a decis declanșarea unei cercetări aprofundate urmează să fie de 60 de zile de la data la care dosarul cauzei este complet, autoritatea de concurență aflându-se în posesia tuturor datelor și informațiilor relevante. Autorul sesizării va fi informat în scris cu privire la acest fapt, se arată în proiectul de act normativ.
 
Rezultatul cercetării aprofundate ar putea fi consemnat într-o notă de concluzii care va cuprinde, printre altele, amenda contravențională, care urmează să fie aplicată de inspectorii de concurență printr-un proces verbal.
 
Sursa: AvocatNet.ro