News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității comercianților

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității comercianților

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 10.11.2014 –14.11.2014

1) Ordin nr. 1.099 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului „Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprideri”, aferent axei prioritare 1 „un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, domeniul major de intervenție 1.1. „Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”, operațiunea 1.1.1. „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderi din dactul POS CCE (M.O. nr. 817/10.11.2014)

2) Ordin nr.1.129 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectorarele privat și public”, domeniul major de intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operațiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemelor informatice”, apel 6 din cadrul POS CCE și a cererii de propuneri de proiecte aferente (M.O. nr. 817/10.11.2014)

3) Ordin nr. 1.017 al ministrului delegat pentru Întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism privind modificarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării IMM, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru IMM, mediul de afaceri și turism nr. 942/2014 (M.O. nr. 821/11.11.2014)

4) Ordin nr. 1.120 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 179 „Competențe pentru competitivitatea în domeniul medical – cardiologie pediatrică” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 3.2. „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității (M.O. nr. 822/10.11.2014)

5) Norma nr. 23 a Autorității de Supraveghere Financiară privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule (M.O. nr. 817/10.11.2014)