News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 02.09.2020 – 08.09.2020.  

bifa-rosie O.U.G. nr. 148 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producătorilor agricoli care au înfiinţat culturi în toamna anului 2019, afectate de seceta pedologică (M.O. nr. 806/02.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 149 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 (M.O. nr. 808/02.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 150 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID - 19 (M.O. nr. 809/02.09.2020)

bifa-rosie Ordin nr. 258 emis de M.A.D.R. pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 182/2020 privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor sectoarelor din domeniul agricol (M.O. nr. 810/02.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 151 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19 (M.O. nr. 810/02.09.2020)

bifa-rosie Ordin nr. 258 emis de M.A.D.R privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică (M.O. nr. 811/03.09.2020)

bifa-rosie Ordin nr. 2658 emis de M.F.P. pentru aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă şi a Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă (M.O. nr. 811/03.09.2020)

bifa-rosie Ordin nr. 1509/934 emis de M.S și C.N.A.S. pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu (M.O. nr. 814/03.09.2020)

bifa-rosie Ordin nr. 252 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de procedură pentru implementarea proiectelor finanţate prin măsura 20 "Asistenţă tehnică" descrisă în capitolul 15.6 din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (M.O. nr. 815/04.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 153 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menţinerii/creşterii capitalurilor proprii, precum şi pentru completarea unor acte normative (M.O. nr. 817/04.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 155 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 819/07.09.2020)

bifa-rosie Ordin nr. 1546/938 emis de M.S. și C.N.A.S. privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (M.O. nr. 820/07.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 156 privind unele măsuri pentru susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (M.O. nr. 820/07.09.2020)

bifa-rosie Legea nr. 822 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (M.O. nr. 822/08.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 158 pentru aprobarea Programului de finanțare "Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile" (M.O. nr. 823/08.09.2020)

bifa-rosie Legea nr. 197 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic (M.O. nr. 823/08.09.2020)

bifa-rosie O.U.G. nr. 159 privind finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic național, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanțare "ELECTRIC UP"(M.O. nr. 824/08.09.2020)