News CCI Brasov

Intrastat 2015: Care sunt pragurile valorice valabile anul viitor?

(0 voturi)
Intrastat 2015: Care sunt pragurile valorice valabile anul viitor?

Pragurile valorice în funcție de care se stabilesc contribuabilii obligați să depună declarația statistică Instrastat în anul 2015 au fost stabilite prin Ordinul INS nr. 567/2014.


Declaratia Instrastat este obligatorie pentru toti operatorii economici intregistrati in scopuri de TVA care realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri si respectiv expedieri, depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru fiecare an. Pragurile statistice se stabilesc separat si pot avea valori diferite pentru introduceri si respectiv expedieri intracomunitare de bunuri.

Potrivit legislatiei, informatiile privind pragurile valorice Intrastat se publica anual, in Monitorul Oficial al Romaniei, la sfarsitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt in vigoare.

Astfel, pentru anul 2015 pragurile valorice au fost stabilite prin Ordinul INS nr. 567/2014, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 841 din 18 noiembrie 2014.
Documentul prevede ca pentru introducerile intracomunitare de bunuri pragul este de 500.000 lei, iar pentru expedierile intracomunitare de bunuri pragul este de 900.000 lei. Asadar, noile reglementari au mentinut  valorile din acest an si pentru 2015.

Cine trebuie sa depuna declaratia Intrastat?
Obligatia furnizarii datelor Intrastat revine operatorilor economici care indeplinesc urmatoarele conditii:
•    sunt inregistrati in scopuri de taxa pe valoare adaugata (au cod de identificare fiscala);
•    realizeaza schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;
•    valoarea totala anuala a schimburilor de bunuri pentru fiecare din cele doua fluxuri, introduceri respectiv expedieri, depaseste pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Potrivit informatiilor de pe pagina de internet dedicata Intrastat, exista trei categorii de operatori:
•    operatorii economici care au avut obligatia de raportare in sistemul statistic Intrastat pentru intregul an anterior celui de referinta si care pe tot parcursul anului anterior celui de referinta au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
•    operatorii economici care au dobandit obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat in cursul anului anterior celui de referinta, prin depasirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referinta, separat pentru fiecare flux. Acestia completeaza si transmit Declaratia statistica Intrastat pentru intregul an de referinta;
•    operatorii economici care depasesc nivelul pragurilor valorice Intrastat in cursul anului de referinta, separat pentru fiecare flux. Obligatia de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine in luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului de referinta a schimburilor intracomunitare de bunuri depaseste nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referinta, separat pe cele doua fluxuri.

Pragurile reprezinta limita valorica a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiti sa transmita declaratia Intrastat.

Conform Ordinului INS nr. 567/2014, pragurile valorice INTRASTAT stabilite pentru anul 2015 sunt:
•    pentru introduceri intracomunitare: 500.000 lei.
•    pentru expedieri intracomunitare: 900.000 lei.

Operatorii economici furnizori de date Intrastat trebuie sa transmita lunar la Institutul National de Statistica, in format electronic, o declaratie statistica in care sunt folosite urmatoarele notiuni specifice:
•    introducere de bunuri: sosirea bunurilor in Romania din Statele Membre ale Uniunii Europene;
•    expediere de bunuri: iesirea bunurilor din Romania catre Statele Membre ale Uniunii Europene.
Declaratia Intrastat se depune numai electronic prin utilizarea uneia din urmatoarele metode:
•    online utilizand aplicatia pusa la dispozitie de INS;
•    offline utilizand softul pus la dispozitie de INS.

Termenul limita de transmitere a datelor Intrastat la INS il reprezinta intotdeauna data de 15 a lunii urmatoare celei de referinta, chiar daca intr-o luna aceasta este o zi libera, precum sambata sau duminica. Totusi, declaratia poate fi depusa online si in prima zi lucratoare care urmeaza datei de 15 (daca aceasta este o zi libera), fara penalitati.

Sursa : www.avocat.net