News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 17.02.2021 – 23.02.2021. 

 bifa-rosie O.U.G. nr. 8 privind unele măsuri fiscal - bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 168/18.02.2021);

bifa-rosie Ordin nr. 203/207/188 emis de M.F, M.M.P.S. și M.S. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" (M.O. nr. 174/19.02.2021);

bifa-rosie O.U.G. nr. 9 pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (M.O. nr. 174/19.02.2021);

bifa-rosie Ordin nr. 8 emis de A.N.D.R.E., privind modificarea şi completarea Procedurii de avizare a proiectelor noi sau de retehnologizare ale centralelor de cogenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 115/2013 (M.O. nr. 175/22.02.2021);

bifa-rosie Hotărârea nr. 50 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 (M.O. nr. 179/22.02.2021);

bifa-rosie Ordin nr. 239 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 182/23.02.2021).