News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 09.03.2021 – 16.03.2021.

 bifa-rosie Legea nr. 15 a bugetului de stat pe anul 2021 (M.O. nr. 236/09.03.2021);

bifa-rosie Ordinul nr. 64 emis de M.E. privind aprobarea tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, atestarea managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii energetice, pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei/atestatului, pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei/atestatului sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei/atestatului, pentru modificarea autorizaţiei/atestatului (M.O. nr. 237/09.03.2021);

bifa-rosie Legea nr. 16 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (M.O. nr. 238/09.03.2021),
-Ordinul nr. 37 emis de M.F. și OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (M.O. nr. 240/09.03.2021);

bifa-rosie Hotărâre nr. 293 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19 (M.O. nr. 245/11.03.2021);

bifa-rosie O.U.G. nr. 15 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia (M.O. nr. 245/11.03.2021);

bifa-rosie Ordin nr. 14 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2020 (M.O. nr. 248/11.03.2021);

bifa-rosie O.U.G. nr. 16 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 (M.O. nr. 252/12.03.2021);

bifa-rosie Lege nr. 22 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 254/12.03.2021);

bifa-rosie Lege nr. 23 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (M.O. nr. 254/12.03.2021);

bifa-rosie Ordin nr. 15 emis de A.N.R.E. pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum (M.O. nr. 259/16.03.2021);

bifa-rosie Legea nr. 18 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 262/16.03.2021).

Consilier Juridic CCIBV, Alina Groșanu