News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 05.01.2015 –09.01.2015


1. Ordin nr. 4.024/2014 al președintelui ANAF pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.  2/05.01.2015)

2. Ordin nr. 1.801/2014 al ministrului finanțelor publice privind modificarea formularului „Carnet de cecuri pentru ridicare numerar” cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor nr. 1.801/1006 (M.O. nr.  4/05.01.2015)

3. Ordin nr. 17 al președintelui ANAF privind stabilirea criteriilor pentru condiținarea înregistrării în scopuri de TVA (M.O. nr.  16/09.01.2015)

4. Legea nr. 1 pentru respingerea OUG nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (M.O. nr.  18/09.01.2015)