News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității comercianților

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității comercianților

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 09.01.2015 –16.01.2015

1. Ordin nr. 2 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte nr. 180 „Calitate în serviciile de ocupare” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 4.1. Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare și a Corigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip sistemic nr. 185 Sprijin pentru integrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii, finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de intervenție 6.2. Îmbunăntățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii (M.O. nr. 19/12.01.2015)

2. Ordin nr. 19 al președintelui ANAF privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare din oficiu a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 19/12.01.2015)

3. Legea nr. 11 privind aprobarea OUG nr. 102/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr. 24/13.01.2015)
Hotararea nr. 60 a președintelui Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea Regulamentului de organizare și Desfășurare a examentului de competență profesională (M.O. nr. 26/13.01.2015)

4. Norma nr. 1 a Autorității de Supraveghere Financiară privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat (M.O. nr. 31/14.01.2015)

5. Ordin nr. 18 al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxa pe valoare adaugată potrivit prevederilor art. 153 alin (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 32/15.01.2015)