News CCI Brasov

Sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura va deveni operaţional până la data de 06 noiembrie 2021

(0 voturi)
Sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura va deveni operaţional până la data de 06 noiembrie 2021

Conform Ordonanței de Urgențe nr. 120 publicată în Monitorul Oficial nr. 960 din 07.10.2021, Ministerul Finanţelor, prin Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare creează, dezvoltă şi administrează sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura.

Procedura de utilizare și funcționare va fi aprobată printr-un ordin al ministrului Finanțelor care trebuie să apară în 15 zile de la publicarea ordonanței de urgență.

Care este scopul acestui sistem?

Pe de o parte, oferă un serviciu public pentru derularea achizițiilor publice, pe de altă parte, asigură coerență în realizarea politicilor fiscal-bugetare, permite un control și o verificare mult mai facile a modului în care se realizează execuția bugetară la diverse insituții și companii, precum și creșterea eficienței în reducerea evaziunii și consolidarea colectării TVA.

Cine trebuie sau poate să utilizeze acest sistem?
Conform prevederilor ordonanței, facturarea electronică se aplică:


1. în domeniul achiziţiilor publice, în cazul existenţei unei relaţii B2G (relaţia dintre un operator economic şi autorităţi contractante, respectiv entităţi contractante definită conform art. 2 alin. (1) lit. m din ordonanță), în situaţia în care operatorii economici optează pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e - Factura.
Deci, nu este o obligativitate, este o opțiune!


2. în relaţia comercială B2B (relaţia comercială dintre doi operatori economici definită conform art. 2 alin. (1) lit. n din ordonanță), emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1).
Deci, nici în acest caz, nu este o obligativitate, este o opțiune!

Care sunt elementele principale ale facturii electronice?

Elementele principale ale facturii electronice sunt:
a) identificatorii de proces şi de factură;
b) data facturii;
c) informaţii privind identificarea operatorului economic care a livrat bunurile/produsele, a prestat serviciile sau a executat lucrările;
d) informaţii privind destinatarul facturii electronice;
e) informaţii privind beneficiarul plăţii;
f) informaţii privind reprezentantul fiscal al emitentului;
g) identificarea tipului de bunuri/produse livrate, servicii prestate sau lucrări executate;
h) referirea la contractul de achiziţii publice/sectoriale, de concesiune de lucrări şi servicii, precum şi, după caz, la contractul de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii;
i) detalii privind executarea lucrărilor, livrarea bunurilor/produselor sau prestarea serviciilor;
j) instrucţiuni de plată;
k) informaţii privind creditări sau debitări;
l) informaţii privind poziţiile de pe factură;
m) defalcarea TVA;
n) totalul facturii.

• Care este procedura?

bifa Factura electronică se transmite de către emitent în sistemul naţional privind factura electronică RO e – Factura;
bifa În situaţia în care factura electronică transmisă conține elementele obligatorii, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanţelor şi se comunică de îndată destinatarului. Aplicarea semnăturii electronice a Ministerului Finanţelor atestă primirea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e – Factura;
bifa În situaţia în care factura electronică transmisă nu respectă structura obligatorie, emitentul primeşte mesaj cu erorile identificate. După corectarea erorilor identificate, factura electronică se transmite în cadrul aceluiaşi sistem naţional privind factura electronică RO e – Factura;
bifa Exemplarul original al facturii electronice se consideră fişierul de tip XML însoţit de semnătura electronică a Ministerului Finanţelor;
bifa Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura. Destinatarul este notificat cu privire la facturile electronice primite în sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura conform procedurii prevăzute la art. 3 alin. (4). Data comunicării este accesibilă în sistem şi emitentului facturii electronice;
bifa Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul naţional privind factura electronică RO e – Factura;
bifa În situaţia unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecţii, acesta înştiinţează emitentul facturii electronice, inclusiv în sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.

Conform informațiilor apărute până acum în spațiul public, pentru început, acest sistem va fi funcțional numai în relația Companii – Stat (business to government – B2G), dar reprezintă o bază pentru dezvoltări ulterioare către relația dintre companii (business to business – B2B). În relaţia comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul naţional privind factura electronică RO e - Factura cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1). În situaţia în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, atât acesta cât și destinatarul sunt obligați să fie înregistrați în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura, denumit în continuare Registrul RO e-Factura.

Întocmit,
Consilier juridic,
Alina Groșanu