News CCI Brasov

Noutăți cu privire la modificarea și completarea Codului Muncii

(0 voturi)
Noutăți cu privire la modificarea și completarea Codului Muncii

Prin Legea nr.12/20.01.2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 52/22.01.2015, au fost aduse o serie de modificări şi completări Codului Muncii – Legea nr. 53/2003.

Redăm în continuare modificările şi completările care au un impact important asupra activității de resurse umane:
Se completează/modifică art. 56 lit. c din Codul Muncii în sensul că încetarea de drept a contractului individual de muncă are loc în următoarele situații :
- la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.
- la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate gradul III, a pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare.
- la data comunicării deciziei medicale asupra capacității de muncă în cazul invalidității de gradul I

sau II.

Se completează și se modifică prevederile Codului Muncii cu privire la concediul de odihnă astfel:
a.- durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă, cu respectarea legii și a contractelor colective de muncă aplicabile – se elimină sintagma – și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.
b.- la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă și cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal și concediului pentru îngrijirea copilului bolnav, se consideră perioade de activitate prestată.
c.- dacă în timpul efectuării concediului de odihnă a intervenit o situație de incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu de risc maternal ori concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, concediul de odihnă se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situațiile de întrerupere a acestuia, iar atunci când acest lucru nu este posibil , urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
d.- salariatul are dreptul la concediul de odihnă anual chiar dacă s-a aflat în concediu pentru incapacitate temporară de muncă pe întreaga perioada a unui an calendaristic.
- în această situație angajatorul este obligat să acorde salariatului concediul anual de odihnă într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.
e.- concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an.
- în cazul în care salariatul, din motive justificate nu poate efectua, integral sau parțial concediul de odihnă anual, la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat, într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual, cu acordul salariatului.
– vechea reglementare prevedea că – angajatorul era obligat să acorde concediu până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.

Alte modificări și completări :
Conform art. 16 alin. 4 din Codul Muncii, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în munca- reglementare anterioara menținută.
La această reglementare s-au mai adaugat două alineate (5 și 6) după cum urmeaza:
- alin.5 – absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă,
- alin.6 - fac excepție de la prevederile alin. (5) concediile de formare profesională fără plată, acordate potrivit legii.

Sursa: CCI Brașov