News CCI Brasov

Proiectele noului Cod Fiscal şi al noului Cod de Procedură Fiscală

(0 voturi)
Proiectele noului Cod Fiscal şi al noului Cod de Procedură Fiscală

Propunerile dumneavoastră privind proiectele noului Cod Fiscal şi al noului Cod de Procedură Fiscală prezentate de Ministrul Finanţelor Publice sunt importante!

Textele noilor proiecte de acte normative, disponibile pe site-ul Ministrului Finanţelor Publice la adresa http://www.mfinante.ro/transparent.html?method=transparenta&pagina=acasa&locale=ro pot fi completate cu propuneri de amendamente, ce pot fi transmise la CCIBV, Direcția Relatii, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.  

Mai jos regăsiți o sinteză care cuprinde principalele modificări aduse  Codului Fiscal şi  Codului de Procedură Fiscală:

1. Codul Fiscal
Obiective:
 îmbunătăţirea competitivităţii economiei româneşti în perspectiva intrării în zona euro în 2019;
 realizarea unui climat favorabil extinderii investiţiilor private, autohtone şi străine;
 reducerea evaziunii fiscale şi a economiei subterane;
 întărirea autonomiei autorităţilor locale;
 eliminarea discriminărilor generate de sistemul fiscal actual;
 îndeplinirea obligaţiilor de stat membru al Uniunii Europene prin implementarea legislaţiei europene şi actualizarea acesteia;
 reducerea fenomenului de evitare a plăţii impozitelor directe, prin neacordarea tratamentului favorabil prevăzut în legislaţia europeană sau de tratatele fiscale încheiate de România pentru evitarea dublei impuneri.

Taxa pe valoarea adăugată
 Reducerea cotei standard pentru toate bunurile şi serviciile de la 24% la 20%, începând cu 1 ianuarie 2016
 Reducerea cotei TVA pentru carne, peşte, legume şi fructe de la 24% la 9%, începând cu 1 ianuarie 2016
 Introducerea taxării inverse pentru livrarea de clădiri, părţi de clădire şi terenuri de orice fel pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare, de la 1 ianuarie 2016
 Dispoziţie tranzitorie: reducerea cotei standard pentru toate bunurile şi serviciile de la 20% la 18%, începând cu 1 ianuarie 2018

Impact bugetar brut 2016: 11,6 miliarde RON
Impact bugetar net 2016: 5,2 miliarde RON
Creştere economică suplimentară în 2016: 1,1 pp
Creştere a numărului de locuri de muncă în 2016: 145.000

Contribuţiile sociale de stat
 Reducerea contribuţiei de asigurări sociale la angajat de la 10,5% la 7,5% începând cu 1 ianuarie 2017
 Reducerea contribuţiei de asigurări sociale la angajator de la 15,8% la 13,5% începând cu 1 ianuarie 2017
 Introducerea plafonului maxim de cinci salarii medii brute pentru baza de calcul lunară a CAS şi a CASS de la 1 ianuarie 2016
 Eliminarea deducerii CASS de la calculul impozitului pe venit de la 1 ianuarie 2016
 Introducerea obligaţiei de plată a CAS şi CASS pentru toate persoanele fizice care realizează venituri
 Majorarea sumei neimpozabile lunare avute în vedere la stabilirea impozitului pe venituri din pensii începând cu 1 ianuarie 2016
Impact bugetar brut în 2017: 5,2 miliarde RON
Impact bugetar net în 2017: 2,5 miliarde RON
Creştere economică suplimentară în 2017: 0,5 pp
Creştere a numărului de locuri de muncă în 2017: 65.000
Creştere a numărului de locuri de muncă în 2018: 8.000

Microîntreprinderi
 1 ianuarie 2016: micro cu peste 2 salariaţi: impozit 1%
1 salariat: 3%
0 salariaţi: 3% + 1530 RON trimestrial
Propuneri de praguri de încadrare în categoria microîntreprinderilor:
2017 75.000 EUR
2018 85.000 EUR
2019 100.000 EUR
Impact prevăzut:
80.000 de microîntreprinderi vor rămâne inactive
Surplus la bugetul de stat în 2016: 316 milioane RON
101.000 locuri de muncă noi în 2016

Dividende
 Eliminarea impozitului pe dividende de la 1 ianuarie 2016
Impact bugetar brut în 2016: 1,86 miliarde RON
Impact bugetar net în 2016: 0,86 miliarde RON
Creşterea economică suplimentară: 0,2pp în 2016
Locuri de muncă nou-create: 23.000 locuri de muncă în 2016

Cota unică
 Reducerea cotei impozitului pe venit/profit de la 16% la 14% începând cu
1 ianuarie 2019
Impact bugetar brut în 2019: 4,8 miliarde RON
Impact bugetar net în 2019: 2,5 miliarde RON
Creştere economică suplimentară: 0,5 pp
Creşterea numărului de locuri de muncă: 50.000

Accize
 Scăderea cu 20% a accizei la motorină, cu 18,62% a accizei la benzina fără plumb, cu 15,38% a accizei pentru bere, cu 70% a accizei pentru vinuri spumoase, cu 77,7% a accizei pentru băuturile fermentate spumoase şi cu 30% a accizei pentru alcoolul etilic începând de la 1 ianuarie 2016
 Eliminarea din sfera de impozitare a ţiţeiului din producţia internă, cât şi a altor produse accizabile precum: cafea, bijuterii, confecţii din blănuri, autoturisme etc. începând de la 1 ianuarie 2016
Impact bugetar brut în 2016: 2,87 miliarde RON
Impact bugetar net în 2016: 1,34 miliarde RON
Creştere economică suplimentară în 2016: 0,3 pp
Creştere a numărului de locuri de muncă în 2016: 36.000

Impozitul pe construcţii
 Eliminarea impozitului pe construcţii începând de la 1 ianuarie 2016
Impact bugetar brut în 2016: 1,4 miliarde RON
Impact bugetar net în 2016: 0,75 miliarde RON
Creştere economică suplimentară în 2016: 0,2 pp
Creştere a numărului de locuri de muncă în 2016: 20.000

Impozite şi taxe locale
 Eliminarea discriminării generate de sistemul fiscal actual în funcţie de natura juridică a contribuabilului, în care destinaţia clădirii poate fi rezidenţială sau comercială;
 Reducerea sarcinilor administrativ-fiscale pentru contribuabili;
 Încurajarea investiţiilor;
 Întărirea autonomiei locale, acordând autorităţilor locale posibilitatea să stabilească politica fiscală locală ţinând cont de propriile necesităţi de proiectare bugetară
 Cota impozitului pe clădiri rezidenţiale trebuie să fie cuprinsă între 0,08% şi 0,2% (faţă de cota actuală de 0,1%)
 Cota impozitului pe clădiri nerezidenţiale trebuie să fie cuprinsă între 0,2% şi 1,3%
 Impozitul pe terenurile situate intravilan trebuie să fie cuprins între limitele minime şi maxime, stabilite în funcţie de rangul autorităţilor şi de zonă
 Posibilitatea de scutire sau reducerea pentru mijloacele de transport agricole folosite exclusiv în domeniul agricol
 Consiliile Locale pot majora, din 2017, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate intravilan, impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500%, iar pentru terenurile agricole extravilane, nelucrate timp de doi ani consecutivi, pot majora impozitul pe teren cu până la 500%

2020 - orizontul unui nou Cod Fiscal în contextul statutului României de stat membru al zonei euro
TVA 18%
Cotă unică 14%
Impozit pe dividende 0%
Taxa pe construcţii speciale 0%
Contribuţii sociale angajator: 13,5%
angajat: 7,5%
Impozit pe veniturile microîntreprinderilor între 1 şi 3%
Impozite şi taxe locale între 0,08% şi 0,2%


 

2. Codul de Procedură Fiscală
Obiective:
 îmbunătăţirea relaţiei dintre contribuabili şi organele fiscale, fiind o bază pentru creşterea încrederii contribuabililor în sistemul fiscal;
 creşterea gradului de conformare a contribuabililor şi sporirea eficienţei de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale;
 corelarea, din punct de vedere tehnic, cu acte normative conexe: Codul Fiscal, Legea contenciosului administrativ, Legea insolvenţei, Legea societăţilor comerciale, Codul Civil, Legea finanţelor publice, Legea administraţiei locale;
 îmbunătăţirea structurii şi frazeologiei şi realizarea unei unităţi terminologice, bază pentru asigurarea clarităţii textului legii şi eliminarea interpretărilor multiple.

320 de noi abordări sau modificări:
 80 pentru îmbunătăţirea echilibrului dintre contribuabili şi organele fiscale:
Aplicarea principiului in dubio contra fiscum
Eliminarea taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală pentru reducerea poverii administrative şi a birocraţiei
 82 pentru creşterea gradului de conformare a contribuabililor:
Introducerea penalităţii de nedeclarare: aplicarea unui tratament echitabil, în funcţie de comportamentul contribuabililor, în sensul celor care declară corect, dar nu plătesc, de cei care nu declară
Scăderea dobânzii aplicate obligaţiilor fiscale neplătite de la 0,03% pe zi la 0,02% pe zi
 80 pentru corelarea din punct de vedere tehnic cu acte normative conexe;
 78 pentru îmbunătăţirea structurii şi frazeologiei.

Biroul Analiză şi Politici
Departamentul Analiză, Politici şi Afaceri Publice
Camera de Comerţ şi Industrie a României