News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității comercianților

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității comercianților

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.02.2015 –20.02.2015

1. Ordinul nr. 360 al președintelui ANAF privind completarea anexei la Ordinul președintelui ANAF nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea și comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistreaza obligații fiscale restante sub o anumită limită (M.O. nr. 120/16.02.2015).

2. Ordinul nr. 158 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 123/17 .02.2015).