News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității comercianților

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității comercianților

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 23.02.2015 –27.02.2015

1. Ordin nr. 159 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea modelului și conținutului anunțului de atenționare a clienților referitor la obligația de respectare a prevederilor OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 131/20.02.2015)
2. Ordinul nr. 467 al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a marilor contribuabili (M.O. nr. 134/23.02.2015)
3. Ordinul nr. 468 al președintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de administrare și monitorizare a contribuabililor mijlocii (M.O. nr. 135/23.02.2015)
4. Ordin nr. 141/2015/2.256/1.569/2014 al ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată ale contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominanlă a persoanelor asigurate (M.O. nr. 139/24.02.2015)
5. Ordin nr. 197 al ministrului finanțelor publice privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activități agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente acestuia (M.O. nr. 139/24.02.2015)
6. Ordin nr. 210 al ministrului finanțelor publice privind modificarea instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoare adaugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin (1) lit. a) – i), art. 143 alin (2) și art. 1441 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.222/2006 (M.O. nr. 148/27.02.2015)
7. Ordin nr. 218 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea procedurii de sigilare a unității operatorului economic pe perioada de suspendare a activității, în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale(M.O. nr. 149/27.02.2015)