News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității comercianților

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității comercianților

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,în intervalul 02.03.2015 –06.03.2015

Ordin nr. 193 al ministrului finanțelor publice privind modificarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoare adaugată pentru operațiunile prevăzute la art. 143 alin. 1 lit. a-i, art. 143 alin. 2 si art. 1441 din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin ordinul Ministrului finanțelor publice nr. 2.222/2006 (M.O. nr. 148/27.02.2015)

Ordinul nr. 588 al ministrului fondurilor europene privind regimul de depunere a cererilor de plată/cererilor de rambursalre de către beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absorbției de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României (M.O. nr. 151/02.02.2015)

Ordin nr. 580 al presedintelui ANAF privind modificarea unor ordine ale presedintelui ANAF in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii (M.O. nr. 153/03.02.2015)