News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității comercianților

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității comercianților

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 16.03.2015 –19.03.2015

1. Ordin nr. 632 al președintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoare adaugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxa pe valoare adaugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 178/16.03.2015)

2.Ordin nr. 671 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice”, operatiunea 4 „ Susținerea implementării de soluții de e-sănătate și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”, proiecte la nivel central, apel 4 din cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice” și a cererii de propuneri de proiecte aferente (M.O. nr. 179/17.03.2015)

3. Ordin nr. 271 al ministrului economiei, comerțului și turismului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei nr. 1.212/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Finanțarea proiectelor din Programul Eficiență Energetică (RO 05) din cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (M.O. nr. 182/17.03.2015)