News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității comercianților

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității comercianților

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 23.03.2015 –27.03.2015

1. OG nr. 3 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură (M.O. nr. 191/23.03.2015)

2. Hotărârea nr. 64/2014 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România pentru modificarea Normelor privind atribuirea calității de membru, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor fizice și autorizarea, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor juridice în și din Registrul public al auditorilor financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 16/2012(M.O. nr. 193/23.03.2015)

3. Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului – axa III „Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, domeniul major de intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice, operațiunea 2 „Implementarea de sisteme TIC în scopul creșterii interoperabilității sistemenlor informatice, proiecte la nivel central, apel 7 din cadrul POS CCE și a cererii de propuneri de proiecte aferente (M.O. nr. 197/25.03.2015)

4. Legea nr. 53 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (M.O. nr. 198/25.03.2015)

5. Legea nr. 55 pentru completarea art. 73 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 197/25.03.2015)

6. HG nr. 190 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici și mijlocii, aprobate prin HG nr. 936/2013 (M.O. nr. 197/25.03.2015)

7. Ordin nr. 747/168 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 747/168 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 123/123/20015 privind modificarea și completarea Clasificării ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere) aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al președintelui Institutului Național de Statistică nr. 1.832/856/2011 (M.O. nr. 197/25.03.2015)

8. Legea nr. 56 pentru completarea art. 24 din legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (M.O. nr. 202/27.03.2015)

9. Legea nr. 57 pentru modificarea și completarea art. 33 din OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață (M.O. nr. 202/27.03.2015)
(M.O. nr. 202/27.03.2015)

10. Ordin nr. 99 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului privind stabilirea taxei de autorizare percepute de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (M.O. nr. 202/27.03.2015)