News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității  membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 04.05.2015 –08.05.2015. 

1. Ordin nr. 513 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal (M.O. nr. 300/30.04.2015)

2. HG nr. 291 pentru modificarea și completarea HG nr. 864/2014 privind aprobarea schemei de minimis ”Ajutor specific compensatoriu acordat exploatațiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură ecologică” (M.O. nr. 308/06.05.2015)

3. HG nr. 294 privind aprobarea Programului național de cadastru și carte funciara (M.O. nr. 309/06.05.2015)

4. Ordin nr. 882 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operațional sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007 – 2013 (M.O. nr. 309/06.05.2015)

5. Ordin nr. 883 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 ”Stagii de practică pentru studenți” finanțată prin POS DRU 2007 – 2013, domeniul major de interventie 2.1. ”Tranziția de la școala la viața activă” (M.O. nr. 309/06.05.2015)

6. Ordin nr. 711 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltarii rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finanțate în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit 2007 – 2013 (M.O. nr. 312/07.05.2015)