News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității  membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 25.05.2015 –29.05.2015. 

1. Ordin nr. 1.955 al ministului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului ”Sprijin financiar acordat pentru investiții în întreprinderi” aferent axei prioritare 1 ”un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, domeniul major de interventie 1.1. ”Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special IMM”, operațiunea 1.1.1. ”Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” pentru întreprinderi din cadrul Programului operațional sectorial ”Creșterea competitivității economice” (M.O. nr. 358/25.05.2015)

2. Ordin nr. 3.822 al ministrului educației și cercetării științifice pentru aprobarea schemei de a ajutor de stat ”Finanțarea activităților de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) și a investițiilor în CDI prin Programul operațional Competitivitate (POC)” (M.O. nr. 360/26.05.2015)

3. Ordin nr. 1.989 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 189 ”Stagii de practică pentru studenți” finanțată prin Programul operațional sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane” 2007 – 2013 , domeniul major de interventie 2.1. ”Tranziția de la școala la viața activă (M.O. nr. 364/26.05.2015)

4. HG nr. 367 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004 (M.O. nr. 373/28.05.2015)

5. HG nr. 359 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul securității și sănătății în muncă (M.O. nr. 374/28.05.2015)