News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității  membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 01.06.2015 –05.06.2015. 

1. Legea nr. 120 privind stimularea investitorilor individuali – business angels (M.O. nr. 382/02.06.2015)

2. Legea nr. 121 privind aprobarea OUG nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991 (M.O. nr. 382/02.06.2015)

3. Ordin nr. 831/600 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (M.O. nr. 385/03.06.2015)

4. Ordin nr. 841 al președintelui ANAf privind aprobarea modelului, conținutului și a normelor tehnice de utilizare și completare a formularelor specifice destinate utilizării în activitatea vamală (M.O. nr. 390/04.06.2015)