News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității  membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 08.06.2015 –12.06.2015. 

1. Legea nr. 129 pentru modificarea și completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere (M.O. nr. 396/05.06.2015)

2. Legea nr. 133 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (M.O. nr. 411/10.06.2015)

3. Ordin nr. 1.468 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completara Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplica în agricultură în perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevazute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (M.O. nr. 411/10.06.2015)

4. HG nr. 83 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014 - 2020 (M.O. nr. 413/11.06.2015)

5. Ordin nr. 741 al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului la finanțare – START (M.O. nr. 415/11.06.2015)