News CCI Brasov

Legea societăților comerciale s-a modificat. Firmele care nu-și depun la timp bilanțurile pot fi dizolvate din oficiu

(0 voturi)
Legea societăților comerciale s-a modificat. Firmele care nu-și depun la timp bilanțurile pot fi dizolvate din oficiu

În cazul în care nu-și depun la timp situațiile financiare anuale și raportările contabile, firmele vor putea fi dizolvate la cererea oricărei persoane interesate, dar și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, se arată într-un act normativ publicat luni în Monitorul Oficial.  

Totodată, o altă noutate introdusă în Legea societăților este ca, după dizolvare, numirea lichidatorului va fi făcuta de către ONRC. 
Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul înregistrării in registrul comerțului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 519 din 13 iulie. Aceasta aduce modificări, printre altele, la Legea societăților și va intra în vigoare joi.
Conform documentului, firmele vor putea fi dizolvate de către tribunal în anumite situații care în prezent nu sunt reglementate de lege. În plus, sunt făcute și anumite clarificări în alte cazuri în care se poate cere dizolvarea.
Mai precis, la cererea oricărei persoane interesate -dar și a ONRC - tribunalul va putea să pronunțe dizolvarea unei societăți daca aceasta nu-și depune în termenul legal situațiile financiare anuale și, după caz, situațiile financiare anuale consolidate, precum și raportările contabile. Noua prevedere va fi aplicabila în situația în care perioada de întârziere va fi mai mare de 60 de zile lucrătoare.
Totodată, Legea nr. 152/2015 dispune ca dizolvarea va putea să intervină dacă firma nu-și depune la unitățile Ministerului Finanțelor -- în termenul legal -- declarația din care să rezulte ca n-a desfășurat activitate de la constituire. De asemenea, regula va fi valabila dacă perioada de întârziere va depăși 60 de zile lucrătoare.


Dizolvarea societăților va mai putea fi pronunțata, potrivit noilor reglementari, dacă:
• societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot întruni;
• acționarii/asociații au dispărut ori nu au domiciliul cunoscut ori reședința cunoscuta (in prezent, dispoziția face referire doar la dispariția asociaților);
• nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social (inclusiv ca urmare a expirării duratei actului care atesta dreptul de folosința asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosința sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social);
• a încetat activitatea societății sau aceasta n-a fost reluata după perioada de inactivitate temporara - perioada care nu poate fi mai lunga de trei ani de la data înscrierii in registrul comerțului;
• societatea nu si-a completat capitalul social, în condițiile legii.

Puteti afla mai multe aici