News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 13.07.2015 –17.07.2015. 

-Legea nr. 152 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în Registrul Comerțului (M.O. nr. 519/13.07.2015)

-Hotărâre nr. 536 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European Agriocol pentru Dezvoltarea Rurala prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum și pentru noile angajamente juridice încheiate în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 520/13.07.2015)

-Ordin nr. 1.541/1.219/433/2014 al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare și punere în circulație a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea și vinul, destinate consumului uman ca atare (M.O. nr. 525/15.07.2015)

-Ordin nr. 1731 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis „ Sprijin acordat microintreprinderilor și întreprinderilor mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea activităților economice neagricole” (M.O. nr. 534/17.07.2015)

-Hotărâre nr. 481 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 522/2003 (M.O. nr. 536/17.07.2015)