News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 27.07.2015 –31.07.2015.

-Legea nr. 212 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz (M.O. nr. 554/27.07.2015);

-Hotărâre nr. 593 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României – părțile I-VII (M.O. nr. 559/28.07.2015);

-Ordin nr. 118 privind aprobarea Standardului de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice (M.O. nr. 559/28.07.2015);

-Ordin nr. 101 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produse din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi (M.O. nr. 560/28.07.2015);

-Legea nr. 219 privind economia socială (M.O. nr. 561/28.07.2015);

-Ordin nr. 221 al președintelui Autorității Naționale pentru Turism pentru modificarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 561/28.07.2015);

-Legea nr. 225 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M.O. nr. 562/28.07.2015);

-Ordin nr. 1124 al ministrului afacerilor externe privin lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman (M.O. nr. 566/29.07.2015);

-Ordin nr. 1964 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri T.V.A. (M.O. nr. 566/29.07.2015);

-Hotărâre nr. 567 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Național al Calificărilor (M.O. nr. 572/30.07.2015);

-Ordin nr. 753 al Ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri pentru aprobarea procedurii de acordare a avizului tehnic de specialitate pe planul de afaceri al investitorilor străini, în vederea obținerii vizei de lungă ședere în România pentru desfășurarea de activități comerciale (M.O. nr. 572/30.07.2015);

-Ordonanța nr. 20 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 (M.O. 576/31.07.205);

-Ordonanța nr. 21 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 (M.O. 576/31.07.205).