News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al Romîniei, Partea I, în intervalul 03.08.2015 –07.08.2015. 

-Ordin nr. 1965 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoare adăugată. (M.O. nr. 579/03.08.2015);

-Ordin nr. 1966 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (088) „Declarație pe propria raspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera T.V.A. (M.O. nr. 580/03.08.2015);

-Ordin nr. 962 al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 589/05.08.2015);

-Hotărâre nr. 614 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță (M.O. nr. 591/06.08.2015);

-Hotărâre nr. 583 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III) (M.O. nr. 594/06.08.2015);

-Ordin nr. 1778 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1348/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de plante agricole și a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1349/2005 pentru aprobarea Regulilor privind testarea și înregistrarea soiurilor de legume (M.O. nr. 594/06.08.2015);