News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

publicate în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, în intervalul 10.08.2015 –14.08.2015. 

-Hotărâre nr. 625 privind alocarea temporară, pentru luna august a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management (M.O. nr. 604/10.08.2015);

-Norma nr. 10 pentru punerea în aplicare a sistemului de raportare contabila la 30 iunie 20015 a societăților din domeniul asigurărilor (M.O. nr. 606/11.08.2015);

-Legea nr. 46/2008 – CODIL SILVIC – REPUBLICARE (M.O. nr. 611/12.08.2015);

-Regulament nr. 6 pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Naționala a României (M.O. nr. 615/13.08.2015);

-Ordin nr. 1844 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologica (M.O. nr. 617/13.08.2015);

-Ordin nr. 4456 al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea cadrului general de organizare și functionare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul profesional și tehnic ( M.O. nr. 621/14.08.2015).