News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor C.C.I. Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor C.C.I. Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 17.08.2015 –21.08.2015

-Ordin nr. 1008 al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (M.O. nr. 622/17.08.2015);

-Ordin nr. 481 al ministrului dezvoltării regionale și administrației pubice privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții (M.O. nr. 625/18.08.2015);

-Ordin nr. 1828 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 10 ”Plăți pentru agromediu și climă”, 11 „ Agricultura ecologică” și 13 „Plăti pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice” prevăzute în PNDR 2014-2020 și pentru măsura 214 „Plăți de agromediu” prevăzută în PNDR 2007-2013, precum și pentru aprobarea sistemului de sancțiuni pentru ecocondiționalitate aplicabil acestora și schemelor de sprijin pe suprafață
(M.O. nr. 626/18.08.2015);

-Ordin nr. 1762 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea procedurii de înregistrare și verificare a documentației pentru dobândirea protecției unui sistem de calitate a unui produs agricol și/sau alimentar, a Procedurii de declarare a opoziției la nivel național și a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a sistemelor de calitate ale produselor agricole și/sau alimentare, în vederea dobândirii protecției la nivelul Uniunii Europene, precum și a regulilor specifice privind modelul și utilizarea logoului național (M.O. nr. 627/18.08.2015);

-Ordin nr. 4686 al ministrului educației și cercetării științifice privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea „Parteneriatelor pentru transfer de cunoștințe” prin Programul operațional „Competitivitate” (POC) (M.O. nr. 627/18.08.2015);

-Ordin nr. 258 al președintelui Autorității Naționale pentru Turism privind aprobarea Normelor pentru atribuirea contractelor de prestări servicii privind organizarea în România de către Autoritatea Națională pentru Turism a evenimentelor de promovare și dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, cu finanțare de la bugetul de stat și din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (M.O. nr. 636/21.08.2015);

-Ordin nr. 2202 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligațiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale și al Legii nr. 225/2015 privind anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M.O. nr. 637/21.08.2015);

-Hotărârea nr. 652 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane (POSDRU 2007-2013) (M.O. nr. 639/21.08.2015);