News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității membrilor C.C.I. Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității membrilor C.C.I. Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 24.08.2015 –28.08.2015

-Ordin nr. 1874 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului Ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr.1266/2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind procedura în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță (M.O. nr. 641/24.08.2015);
-Norma nr. 15 privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare (M.O. nr. 641/24.08.2015);
-Ordin nr. 2.092 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 163/2015 (M.O. nr. 643/25.08.2015);
-Hotărâre nr. 633 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală (M.O. nr. 645/25.08.2015);
-Hotărâre nr. 634 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achizțtii Publice (M.O. nr. 645/25.08.2015);
-Ordin nr. 2.203 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosinței bunurilor, în vederea acordării deductibilității contribuției de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 647/26.08.2015);
-Hotărârea nr. 685 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 (M.O. nr. 649/27.08.2015);
-Ordin nr. 2.517 al ministrului fondurilor europene pentru modificarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de IMM și întreprinderi mari”, aferentă axei prioritare 1 „Un sistem de producție inovativ și ecoeficient”, domeniului major de intervenție 1.1 „Investiții productive și pregătirea pentru concurența pe piață a întreprinderilor”, operațiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții realizate de IMM și întreprinderi mari” din cadrul Programului operațional sectorial „Creșterea competitivității economice”, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.056/2014 (M.O. nr. 650/27.08.2015);
-Ordonanța nr. 30 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile(M.O.nr.651/27.08.2015);
-Ordonanța nr. 32 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia
acestora (M.O.nr.651/27.08.2015);
-Ordonanța nr. 37 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecției consumatorilor (M.O.nr.654/28.08.2015);
-Ordonanţa nr. 38 privind soluţionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori şi comercianti (M.O.nr.654/28.08.2015);
-Hotărârea nr. 679 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării şi dezvoltării microintreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011 (M.O.nr.654/28.08.2015);