News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 14.09.2015 –18.09.2015

- Ordin nr. 1330 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcționarea și componența Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră precum și criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră (M.O. nr. 693/14.09.2015);

-Ordonanță de Urgență nr. 37 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 (M.O. nr. 697/15.09.2015) ;

-Ordin 108/374 al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru modificarea și completarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcții, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și al ministrului afacerilor interne nr. 2.142/91/2013 (M.O. nr. 699/16.09.2015);

-Hotărâre nr. 41 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 „Lista auditorilor financiari, persoane fizice și juridice, care îndeplinesc cerințele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România și Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea și desfăsurarea activității de audit financiar pentru fonduri europene și alte fonduri nerambursabile de la alți donatori”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014 (M.O. nr. 699/16.09.2015);

-Ordinul nr. 1113/2015 al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 (M.O. nr. 700/17.09.2015);

-Ordinul nr. 1001 al ministrului transporturilor pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 980/2011 (M.O. nr. 701/17.09.2015);