News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 21.09.2015 –25.09.2015. 


-Norma nr. 14 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private (M.O. nr. 706/21.09.2015);

-Hotărârea nr. 710 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată (M.O. nr. 708/22.09.2015);

-Ordinul nr. 2319 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului 630 “Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” şi a formularului 632 “Decizie privind desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate” (M.O. nr. 709/22.09.2015);

- Ordinul nr. 897 al ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor (M.O. nr. 711/22.09.2015);

-Ordinul nr. 1083 al Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri
privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului (M.O. nr. 712/22.09.2015);

-Procedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului - PO-IP.03, Revizia 1din 08.09.2015 (M.O. nr. 712/22.09.2015).