News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 28.09.2015 –02.10.2015. 

-Ordin nr. 2010 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii si dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014 (M.O. nr. 729/30.09.2015);

-Ordonanță de urgență nr. 38 pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență (M.O. nr. 730/30.09.2015);

-Ordin nr. 1997/2015 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea şi contractarea cererilor de finanţare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor şi schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 731/30.09.2015);

-Ordin nr. 2032/2015 pentru stabilirea unor măsuri speciale de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte (M.O. nr. 732/30.09.2015);

-Ordonanţă de urgenţă nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare (M.O. nr. 733/30.09.2015);

-Ordin nr. 2088/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.763/2014 (M.O. nr. 733/30.09.2015);

-Hotărâre nr. 811 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management (M.O. nr. 740/02.10.2015).