News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 05.10.2015 –09.10.2015. 

-Ordin nr. 1139 al ministrului finanțelor publice privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu (M.O.nr.742/05.10.2015);

-Ordin nr. 1323 al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării (M.O. nr. 742/05.10.2015);

- Ordinul nr. 2751 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Condiţii generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 în anul 2015 (M.O. nr. 745/06.10.2015); *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 bis.
-O.U.G. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (M.O. nr. 746/06.10.2015);
-Ordin nr. 437 al ministrului pentru societatea informațională pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru beneficiarii privați, aferent axei prioritare II a Programului operațional Competitivitate 2014-2020, acțiunea 2.2.1 - apel 1 “Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”; (M.O. nr. 746/06.10.2015);
-Legea 229/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați” (M.O. nr. 749/07.10.2015);
- Ordin nr. 2690 al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale și privind abrogarea Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 204/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor art. 111 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale (M.O. nr. 750/07.10.2015);
-Legea nr. 228/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2014 privind modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 (M.O. nr. 755/09.10.2015).