News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 12.10.2015 –16.10.2015. 

-Ordin nr. 2594 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal(M.O.nr.759/12.10.2015);

-Ordin nr. 1558 al ministrului mediului, apelor si pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic (M.O. nr. 761/13.10.2015);
-Ordin nr. 1420 al ministrului afacerilor externe privind modificarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 882/2012 pentru aprobarea Normelor interne de implementare privind acordarea finanţării asistenţei pentru dezvoltare (M.O. nr. 762/13.10.2015);
-Hotarare nr. 711 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piață a mijloacelor de măsurare (M.O. nr. 765/14.10.2015);
-Lege nr. 235 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice (M.O. nr. 767/14.10.2015);
-Ordin nr. 2805 al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operațional "Asistență tehnică" 2014-2020 (M.O. nr. 768/15.10.2015);

-Ordin nr. 150 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind soluționarea plângerilor împotriva operatorilor de rețea/sistem din domeniul energiei (M.O. nr. 774/16.10.2015);

-Hotărâre nr. 853 pentru completarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 (M.O. nr. 774/16.10.2015);