News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 19.10.2015 –23.10.2015. 

-Ordinul nr. 2134 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru stabilirea unor măsuri de sprijin excepționale cu caracter temporar pentru producătorii din sectorul fructe și legume (M.O.nr.777/19.10.2015);
-Ordinul nr. 2802 al Ministerului Fondurilor Europene privind regimul de depunere a cererilor de rambursare de către beneficiarii Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane“, pentru accelerarea absorbţiei de fonduri, în vederea evitării dezangajării automate a fondurilor alocate României. (M.O. nr. 777/19.10.2015);
-Ordinul nr. 1165 al ministrului energiei, întreprinderilor mici și mijlocii și mediului de afaceri, privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015 (M.O. nr. 783/21.10.2015);
-Hotărârea nr. 824 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune (M.O. nr. 784/21.10.2015);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 44 privind acordarea unor facilităţi fiscal (M.O. nr. 785/21.10.2015);
-Hotărârea nr. 850 privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE) (M.O. nr. 785/21.10.2015);
-Legea nr. 242 pentru modificarea art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (M.O. nr. 786/22.10.2015);
-Ordinul nr. 2000 al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice privind modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 886/2013 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la maşini (M.O. nr. 786/22.10.2015);
-Ordinul nr. 152 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea pretului de referinta si a preturilor reglementate pentru energia electrica, aplicabile in anul 2016 producatorilor de energie electrica si termica in cogenerare, care beneficiaza de bonus (M.O. nr. 787/22.10.2015);
-Ordin nr. 153 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinta pentru energia electrica produsa in cogenerare de inalta eficienta si ale preturilor de referinta pentru energia termica produsa in cogenerare, aplicabile in anul 2016 (M.O. nr. 787/22.10.2015);