News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,  în intervalul 02.11.2015 –13.11.2015. 

-Ordinul nr. 2111 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind instituirea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social" (M.O. nr. 812/02.11.2015);
- Legea nr. 246 privind redresarea și rezoluția asigurătorilor (M.O. nr. 813/02.11.2015);
-Ordonanța de urgență nr. 49 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantării (M.O. nr. 816/03.11.2015);
-Ordinul nr. 2221 al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.997/2015 privind aprobarea Manualului de procedură specifică pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare pentru proiecte aferente submăsurilor, măsurilor și schemelor de ajutor de stat sau de minimis aferente Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (M.O. nr. 816/03.11.2015);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 50 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 817/03.11.2015);
-Hotărârea nr. 8 a Camerei Consultanților Fiscali privind stabilirea cazurilor de incompatibilitate în efectuarea activităţii de consultanţă fiscal (M.O. nr. 818/03.11.2015);
-Hotărârea nr. 915 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi (M.O. nr. 824/04.11.2015);
-Ordonanţa de urgenţă nr. 52 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O. nr. 824/05.11.2015);
-Ordinul nr. 157 al Autorității Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei –ANRE privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea investiţiilor în proiecte de interes comun în infrastructura de gaze, inclusiv a riscurilor aferente acestora (M.O. nr. 824/05.11.2015);
- Ordinul nr. 818 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice - MDRAP pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. (Revizuire şi comasare normativele I9-1994 şi I9/1-1996)", indicativ I9-2015 (M.O. nr. 830/06.11.2015);
-Ordinul nr. 142 al Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - ANSVSA pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind autorizarea laboratoarelor în care se desfăşoară activităţi supuse supravegherii şi controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 114/2013 (M.O. nr. 830/06.11.2015);
-Ordinul nr. 819 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice - MDRAP pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri", indicativ GEx 011-2015 (M.O. nr. 834/09.11.2015);
-Lege nr. 269 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare (M.O. nr. 843/12.11.2015);