News CCI Brasov

ANAF a introdus un nou formular fiscal: formularul 602. Cine trebuie să îl depună

(0 voturi)
ANAF a introdus un nou formular fiscal: formularul 602. Cine trebuie să îl depună

Persoanele care obțin venituri din chirii și nu sunt obligate să plătească contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) vor completa un nou formular, se arată într-un ordin ANAF publicat marți în Monitorul Oficial. 

Actul normativ a venit în condițiile în care Comisia Fiscală Centrală a decis ca unii cetățeni să fie scutiți de la plata CASS pentru veniturile obținute din cedarea folosinței bunurilor. Persoanele care obțin venituri din chirii, dar dețin totodată o asigurare socială de sănătate în alt stat membru al Uniunii Europene sau care locuiesc într-un stat cu care România nu a semnat un acord în ceea ce privește sistemele de securitate socială și sunt astfel exceptate de la plata CASS pe teritoriul țării noastre, vor depune un nou formular la Fisc.

Ordinul ANAF nr. 2963/2015, care prevede introducerea formularului 602 - „Declarația pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor”, a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 879 din 24 noiembrie 2015 și se aplică din aceeași zi.

Actul normativ a apărut în condițiile în care Comisia Centrală Fiscală a stabilit, prin Decizia nr.2/2015, că pot exista persoane fizice scutite de la plata contribuției individuale de sănătate pentru veniturile din chirii.

Ordinul ANAF nr. 2963/2015 prevede că există două categorii de persoane exceptate de la plata CASS, și anume:

persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României
și persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale şi care nu beneficiază de prelungirea dreptului de şedere temporară în România pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

Contribuabilul trebuie să completeze în formularul 602 datele personale și să bifeze una dintre cele două căsuțe corespunzătoare situației sale care permite exceptarea de la plata CASS. Formularul mai prevede mentionarea datei de la care se solicită exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și obligația anunțării organului fiscal, în termen de 15 zile calendaristice, cu privire la orice schimbare apărută.

Totodată, contribuabilul trebuie să depună și documentele justificative cu care va dovedi că nu trebuie să plătească CASS, eliberate de instituția competentă din statul în care a fost încheiată asigurarea. Acestea trebuie să ateste calitatea de asigurat și perioadele de asigurare în statul de reședință/alt stat.

Important! Două tipuri de documente pot atesta că plata CASS nu este obligatorie, se mai arată în ordinul elaborat de Fisc.

Documentul portabil A1 care dovedește menținerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparține instituția emitentă, în situația persoanelor aflate sub incidența regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;
Formular privind legislația aplicabilă în situația persoanelor aflate sub incidența acordurilor în domeniul securității sociale la care România este parte, completat de instituția competentă a statului respectiv.
Declarația 602 trebuie să fie depusă la data înregistrării contractului privind darea în chirie a unui imobil sau la data când contribuabilul îndeplinește condițiile legale care îi permit să fie exceptat de la plata contribuției de asigurări de sănătate.

Formularul se completează în două exemplare. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Procedura de aplicare a Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015 prevede că există mai multe situații în care se poate regăsi un contribuabil ce depune la Fisc formularul 602:

dacă se constată, din documentele prezentate, că persoana îndeplinește condițiile legale pentru a nu plăti contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS), acest fapt se înregistrează în evidența fiscală;
dacă se constată, în schimb că persoana nu îndeplinește condițiile legale care i-ar permite să fie exceptat de la plata CASS, compartimentul de specialitate din cadrul ANAF trebuie să întocmească un referat de respingere a solicitării. În acest caz, sunt stabilite și obligațiile de plată și sunt emise deciziile de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții CASS pentru veniturile din chirii.
dacă se constată că documentația depusă nu este completă, persoana are la dispoziție 15 zile de la data la care a fost notificată cu privire la lipsa actelor să clarifice situația.

Mai multe aici

Sursa: www.avocatnet.ro