News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activităţii membrilor CCI Brasov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 14.12.2015 –18.12.2015. 

-Ordin nr. 2727/2015 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative (M.O. nr. 924/14.12.2015);
-O.U.G. nr. 59 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene (M.O. nr. 925/14.12.2015);
-Ordin nr. 3604 al A.N.A.F. pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr. 926/15.12.2015);
-Ordin nr. 3605 al A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 926/15.12.2015);
-Ordin nr. 4309 al M.F.E. privind modificarea art. 2 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema “Asigurarea condiţiilor necesare derulării proiectelor finanţate în cadrul POSDRU 2007-2013 prin prelungirea termenului de implementare” (M.O. nr. 926/15.12.2015);
-Hotărâre nr. 963 privind alocarea temporară, pentru luna decembrie a anului 2015, a unor sume din venituri rezultate din privatizarea ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management (M.O. nr. 928/15.12.2015);
-Ordin nr. 3602 al A.N.A.F. pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (M.O. nr. 930/16.12.2015);
-Lege nr. 316 pentru aprobarea O.G. nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 934/17.12.2015);
-Ordin nr. 3628 al A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) „Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal” (M.O. nr. 934/17.12.2015);
-Ordin nr. 1140 al A.N.A.P. pentru aprobarea Regulamentului privind controlul ex-post al modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr. 936/17.12.2015);
-Lege nr. 324 - modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (M.O. nr. 937/18.12.2015);
-Lege nr. 325 - modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr. 937/18.12.2015);
-Legea nr. 327 pentru aprobarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (M.O. nr. 937/18.12.2015);
-Ordin nr. 3655 al A.N.A.F. - aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public (M.O. nr. 938/18.12.2015);
-Ordin nr. 3631 al A.N.A.F. pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare (M.O. nr. 939/18.12.2015);