News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor CCI Brașov

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor CCI Brașov

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 21.12.2015 –31.12.2015

 

-Lege nr. 339 a bugetului de stat pe anul 2016  (M.O. nr. 941/19.12.2015);

-Hotărâre nr. 3 a Asociatiei Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România 

pentru aprobarea Ghidului de evaluare - GEV 500 - Determinarea valorii impozabile a clădirilor (M.O. nr. 946/21.12.2015);

-Ordin nr. 3696 al A.N.A.F.  pentru stabilirea unor competențe de exercitare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării (M.O. nr. 947/22.12.2015);

-Ordin nr. 4018 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 950/22.12.2015);

-Ordin nr. 2031 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) si (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 950/22.12.2015);

-Ordin nr. 4075 al Ministrului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015 (M.O. nr. 950/22.12.2015);

-Ordin nr. 3647 al A.N.A.F. privind modificarea unor ordine ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în domeniul organizării activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii (M.O.nr.952/22.12.2015);

-Ordin nr. 3648 al A.N.A.F. privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (M.O.nr.952/22.12.2015);

-Ordin nr. 3649 al A.N.A.F privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii (M.O.nr.952/22.12.2015);

-Ordin nr. 4017 al A.N.A.F pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) si (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative (M.O.nr. 953/23.12.2015);

-Ordin nr. 3654 al A.N.A.F. privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora (M.O.nr. 954/23.12.2015);

-Lege nr. 346 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante (M.O.nr. 956/23.12.2015); 

-Ordin nr. 1738 al A.N.C.P.I. privind aprobarea termenelor pentru soluționarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate (M.O.nr. 959/24.12.2015); 

-Ordin nr. 3710 privind modelul si continutul Raportului de inspecție fiscală întocmit la persoane juridice (M.O.nr. 967/28.12.2015); 

-Ordin nr. 3699 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adaugată cu opțiune de rambursare și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O.nr. 969/28.12.2015); 

-Hotărâre nr. 1000 privind faptele pentru care se inscriu informatii in cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislatiei in vigoare (M.O.nr. 977/30.12.2015); 

-Ordin nr. 3698 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (M.O.nr. 979/30.12.2015); 

-Lege nr. 353 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora (M.O.nr. 980/30.12.2015); 

-Hotărâre nr. 1017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (M.O.nr. 987/31.12.2015). 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I

în intervalul 21.12.2015 –31.12.2015