News CCI Brasov

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

(0 voturi)
Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în intervalul 04.03.2016 –11.03.2016. 

-Legea nr. 22 pentru declararea zilei de 8 martie - Ziua femeii şi 19 noiembrie - Ziua bărbatului (M.O. nr. 169/07.03.2016);

-Hotărârea nr. 131 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar (M.O. nr. 169/07.03.2016);

-Legea nr. 21 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor externe nerambursabile (M.O. nr. 171/07.03.2016);

-Instrucţiunea nr. 1 a A.N.A.P. privind modificarea contractului de achiziţie publică în cursul perioadei sale de valabilitate şi încadrarea acestor modificări ca fiind substanţiale sau nesubstanţiale (M.O. nr. 171/07.03.2016);

-Legea nr. 24 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia (M.O. nr. 174/08.03.2016);

-Hotărârea nr. 13 pentru aprobarea Normei "Plafon de garantare IMM în numele şi în contul statului" (NI-GAR-12-I/0) (M.O. nr. 175/09.03.2016);

-Ordinul nr. 47 al M.A.I. - desemnarea personalului M.A.I. competent să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni contravenţionale prev. de Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun (M.O.nr. 183/11.03.2016);